Mgr. et Mgr. Irena Vetchá Puškášová

individuální a párová psychoterapie a poradenství

Mgr. et Mgr. Irena Vetchá Puškášová

individuální a párová psychoterapie a poradenství

ÚVOD

„Svoboda musí vycházet od člověka, od lidské existence, ze základní rekonstituce jeho vztahu k sobě samému, k druhým lidem, k univerzu“.

(Václav Havel, Moc bezmocných)

Všichni jsme se někdy setkali s pocitem smutku, osamělosti, vyčerpání, stresu, či problémů ve vztazích s blízkými. Pokud potíže trvají dlouho, opakují se, nebo cítíte, že si s nimi sami nevíte rady, je na místě kontaktovat psychoterapeuta.

S odbornou psychoterapeutickou pomocí, kterou Vám nabízím, je možné potíže zvládnout podstatně rychleji, efektivněji a s menšími ztrátami.

Když klienti zpětně hodnotí, co jim terapie přinesla, jejich odpovědi často vypovídají o:

 • zvýšení pocitu kontroly nad vlastním životem
 • vyšší míře vnitřní svobody a autonomie
 • rovnováze a větším propojení mezi rozumem a pocity (racionálním a intuitivním)
 • vědomějším a plnějším prožíváním svého života a vztahů s blízkými
 • zlepšení pocitu vlastní hodnoty
 • subjektivně vnímané větší spokojenosti
...více
 • "Naučil jsem se důvěřovat svým pocitům a naplňovat své potřeby s menšími pocity viny."
 • "Přijímám se taková, jaká jsem, nesnažím se už za každou cenu zavděčit se okolí."
 • "Porozumění mým strachům a úzkostem mi umožnilo žít kvalitnější život."
 • "Lépe teď rozumím sobě i druhým."
 • "Našla jsem odvahu a sílu odejít ze vztahu, který mě ničil."
 • "Daří se mi účinněji nastavovat hranice vůči lidem, kteří často využívali mé ochoty vyhovět."
 • "Naučila jsem se otevřeněji sdělovat blízkým, co cítím a dávat najevo, co chci, ale i to, co nechci."
 • "Zbavil jsem se vnitřního konfliktu, který mě paralyzoval a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Na své minulé chyby teď pohlížím jako na důležité zkušenosti, bez kterých bych nedošel tam, kde jsem teď."
 • "Naučili jsme se vzájemně se oceňovat a komunikovat spolu méně zraňujícím způsobem".

O MNĚ

Mgr. et Mgr. Irena Vetchá Puškášová

Vzdělání:

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii se zaměřením na klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a školní psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Odborné psychoterapeutické výcviky:

 • Pětiletý psychodynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii na PVŠPS (Pražské vysoké škole psychosociálních studií) v Praze.

 • Pětiletý psychoanalytický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v IAPSA (Institutu aplikované psychoanalýzy).

 • Ve své profesi se stále vzdělávám a aktualizuji své znalosti. V současné době procházím výcvikem v párové a rodinné terapii v IPPART (Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie) a současně jsem kandidátem výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii ve výcvikovém institutu individuální sekce ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii).

 • Pravidelně docházím na odborné supervize a účastním se vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, konferencí a sympózií pořádaných ČSPAP, IAPSA, IPPART, AMRP) a řídím se kvalifikačními a etickými požadavky těchto institucí.

 • V rámci své sebepoznávací práce jsem absolvovala také krátkodobé výcviky a semináře i v jiných než psychodynamických psychoterapeutických směrech, např. v Biosyntéze (Český institut biosyntézy) a v holotropním dýchání (3 výcvikové moduly u Stanislava Grofa - Grof Transpersonal Training - GTT).

 • Mám základní výcvik v mediaci (Radka Medková).

Odborná profesní praxe:

Po ukončení VŠ studia jsem působila jako psycholog a rodinný terapeut pro děti s poruchami chování a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a jejich rodiče a vychovatele, dále jako rodinný konzultant v oblasti náhradní rodinné péče, později jako psycholog v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (dnes Národní ústav pro vzdělávání) v projektech MŠMT - Střediska integrace menšin a Centrum podpory inkluzivního vzdělávání. Zde jsem se zabývala zejména diagnostikou a podporou vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na školách (zejména dětí – cizinců a dětí se sociokulturním znevýhodněním) a dále lektorováním vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky.

Paralelně, a od roku 2008 výhradně se věnuji především individuální a párové terapii a poradenství. Několik let jsem působila jako psycholog – manželský a rodinný poradce v Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v rámci CSSPRAHA (Centra sociálních služeb Praha).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytuji individuální, párovou a rodinnou psychoanalytickou psychoterapii a poradenství. Při své práci s klienty se opírám převážně o moderní psychoanalytické a psychodynamické přístupy, tedy přístupy, vycházející z teoretického a metodického rámce současné psychoanalýzy.

Terapie probíhá formou pravidelných setkání v intervalu minimálně 1x týdně, v předem dohodnutém fixním termínu ve smluvně sjednaných podmínkách, v bezpečném prostoru, chráněném etickým kodexem psychologické profese a s využitím léčebného potenciálu tzv. psychoterapeutického vztahu.

Domluva termínu:

Pro sjednání termínu konzultace prosím volejte v PO-PÁ 9-19 hod či zašlete sms na Tel.: +420 603 242 414, případně email na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Během konzultací telefonické hovory nepřijímám, v tomto případě Vám v nejbližší možné době zavolám zpět. Děkuji za pochopení.

Domluvený termín sezení je závazný, je možné jej bezplatně zrušit nejpozději týden předem. V případě nemoci či cesty je možné sezení uskutečnit online. O ukončení terapie rozhoduje klient po vlastním uvážení, terapeutický proces je možné ukončit kdykoli.

GDPR

Zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

 • Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
 • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
 • Během terapie si zapisuji osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní a propojení s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám. Jako psycholog jsem vázána povinnou mlčenlivostí o všech skutečnostech, s nimiž přijdu při své práci s klienty do styku. Ukládají mi to nejen Standardy práce a Etický kodex profese psychologa, ale především Zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb. v platném znění.
 • Této mlčenlivosti mě mohou zbavit pouze klienti sami, a to prokazatelnou formou (písemným souhlasem přímo v poradně nebo protokolárním souhlasem u soudu, na OSPOD apod. Odlišný režim platí tam, kde jde o trestně právní problematiku, případně o týrání či zneužívání dětí.
 • Nejsem klinická psycholožka, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě dalších dotazů či nejasností se na mě, prosím, obraťte.

CENÍK

 • Individuální terapie

  1200 Kč
 • Párová a rodinná terapie

  1500 Kč

Délka konzultace je 50 minut. Péče není hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

KONTAKT

 • Irena Vetchá Puškášová

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Korunní 1370/71
  130 00 Praha 3 - Vinohrady
  Česká republika
 • Spojení MHD
  3 min. chůze ze stanice metra Jiřího z Poděbrad,
  Zastávka tramvaje (č. 16 a 10) Vinohradská vodárna


© Mgr. et Mgr. Irena Vetchá Puškášová